«Sereu els meus testimonis!»

Diumenge Mundial de les Missions -DOMUND-

 

«Sereu els meus testimonis!»

ens ho diu Jesús!

 

Avui celebram el Diumenge Mundial de les Missions -DOMUND-, que sempre és una crida a una major sensibilitat per la missió i un esperó que ens desinstal·la de les nostres comoditats i ens convida a superar certes inèrcies que ens paralitzen. Ens ho diu amb insistència el papa Francesc: «cada cristià i cada comunitat discernirà quin és el camí que el Senyor li demana, però tots som invitats a acceptar aquesta crida: sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l’Evangeli» (EG 20). Avui és un dia especial de pregària per la causa missionera i per a cooperar-hi compartint els nostres béns perquè els més pobres rebin l’Evangeli de paraula i amb gests concrets de solidaritat fraterna.

La missió que l’Església ha rebut de Jesús abraça a tothom sense cap tipus de discriminació. Per això, tant els batiats com qualsevol persona de bona voluntat podem obrir els ulls i el nostre cor i fer-lo misericordiós, és a dir obert a la misèria que tants germans i germanes pateixen arreu del món. No col·laboram amb la missió, sinó que en som part viva i activa, fent feina en comunió i amb actitud sinodal, caminant junts. Hem de tenir ben present que l’encàrrec ens ve directament de Jesús quan diu als seus deixebles: «sereu els meus testimonis» (Ac 1,8). Hem de ser conscients que des del primer moment som enviats a predicar l’Evangeli i a donar-ne testimoni amb la paraula i la vida, que som la baula d’una cadena que amb més de vint segles no s’ha romput i es manté forta i sòlida per la força del Senyor i per l’entrega diària dels qui ho viuen cada dia.

Ho vaig escriure a la meva Carta pastoral just abans de la pandèmia i ho hem comentat moltes vegades: «Mallorca és terra de missió», però això no vol dir que no hàgim d’anar a terres llunyanes a anunciar Jesús i ser allà els seus testimonis, com molts dels nostres conciutadans essent missioners entre els més pobres. En aquests moments són més de cinquanta -entre preveres, religiosos, religioses, laics i laiques- els que hi són presents en els diversos continents. Per a ells i elles, jo vull dir amb les paraules del papa Francesc: «Vull recordar i agrair a tants missioners que han gastat la seva vida anant més enllà». La missió anant més enllà s’enforteix en la mesura que ens proposam tots ser missioners aquí, a la nostra terra, que tanta necessitat té d’un anunci ple d’ardor evangèlic i d’un testimoni valent. Darrerament, ens hi ha implicat molt el Sínode.

 

Sants del dia

02/12/2022Sant Habacuc profeta, santa Bibiana, sant Silveri papa.

Campanyes