DADES PATRIMONIALS

About Us

Real-life strategy to reach your goals.

ACTIVITATS D’ADMINISTRACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

Projecte Inventari diocesà de béns patrimonials

 • 1a Fase S’ha redactat el projecte i s’ha seleccionat el personal per a dur-lo a terme. 2020-2021
 • 2a Fase Realització dels Inventaris de les parròquies de Sant Pius X, Sant Agustí, Santa Brígida i Colònia de Sant Pere. 2022

Monestir Concepcionista de Sineu/Palau

 • Curs 2021-2022 S’han realitzat tres campanyes d’identificació, control i custòdia de béns immobles patrimonials. També d’inspecció i revisió de l’estructura arquitectònica i de les instal·lacions
 • En col·laboració amb la Fundació La Sapiència s’ha fet una tasca de manteniment i neteja del jardí i de l’hort.
 • Tractament i eliminació d’un focus de formiga blanca

Adequació d’un depòsit d’obres d’art de mitjà i petit format

Per mesures de seguretat no se n’especifica la ubicació

Jornades de formació de voluntariat en conservació preventiva

Actuacions dins l’art contemporani

 • 2021 Exposició del pintor Sidival Fila
 • 2021 Exposició del pintor Pepe Dámaso
 • 2022 Nit de les Esglésies

Any monogràfic Costa i Llobera

Campanya arqueològica Cabrera 2022

Real-life strategy to reach your goals.

CONVENIS I SUBVENCIONS DE PATRIMONI

CONVENIS

Conveni MARC
Bisbat-Consell de Mallorca

Acord de Constitució de la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca signat el 21 de maig del 2012.

Real-life strategy to reach your goals.

SUBVENCIONS

Comissió Mixta

Conselleria Insular de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Direcció Insular de Patrimoni.

Capítol IV

Arxiu Diocesà
 • Finalització de la digitalització del Fons Sacramental: 60.000€

Capítol VII

Convent dels Dominics (Manacor)
 • Darrera fase de restauració de l’orgue

Capítol VII

Subvencio (200.000€)
 • Llit conventual de la Mare de Déu del monestir de Santa Magdalena de Palma: 20.000€
 • Restauració dels béns mobles de l’urna de la Casa Santa de Felanitx: 12.000€
 • Restauració del retaule de la Mare de Déu dels Àngels de la Parroquial de Manacor: 20.000€
 • Restauració del retaule major de l’església de Son Carrió: 62.000€
 • Primera fase de la restauració del llit de la Mare de Déu morta de Muro: 28.000€
 • Restauració de les pintures murals de la capella del Castell d’Alaró: 4.000€
 • Restauració de la imatge de la figura del Beat Ramon Llull a la Cova del Beat de Randa: 4.000€
 • Restauració i finalització dels conjunts dels profetes i les sibil·les de St. Nicolau de Palma: 50.000€

Real-life strategy to reach your goals.

SUBVENCIONS

Consell de Mallorca

Conselleria Insular de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Direcció Insular de Patrimoni.

Real-life strategy to reach your goals.

SUBVENCIONS

Govern de les Illes Balears

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Direcció General de Planificació i Ordenació de Centres

Real-life strategy to reach your goals.