Maura Montaner, Miquel

Tornar al llistat

Palma, 06/09/1843
Prev. 07/05/1868
Def. 19/09/1915
Va néixer en el barri de Sa Calatrava i d’una família nombrosa que engendrà 9 fills i encara acollí els cosins Maura i Gelabert quan morí sa mare. L’any 1858 féu l’examen d’ingrés al Seminari, i acabades les Humanitats rebé la clerical Tonsura (23.09.1860). Acabats els tres cursos de Filosofia rebé les Ordres Menors (02.08.1863). Quan estudiava Tercer de Teologia morí son pare (03.03.1866) i al Setembre, tot començant el Quart de Teologia, rebé el Sotsdiaconat, mentre era nomenat Catedràtic de Teologia Dogmàtica; el curs següent 1867/68 assumí les Càtedres de Patrologia i Oratòria i fou nomenat Vice rector. A la fi del curs, dia 07.05.1868 fou ordenat Prevere. Dia 19.09.1892 assumia les classes de Teologia Moral i malgrat dia 20.02.1893 morís el Rector del Seminari, Mn. Pere Josep Llompart i Campins (1807-1893) no fou nomenat Rector del Seminari fins dia 13.04.1895. La família Maura imposava molt de respecte al Bisbe Cervera. La revolució de 1868 va fer que treballàs a la premsa. Fou el Director de La Unidad Católica i de El Ancora, que fundà el 1880 i en fou Director fins el 1886. Es va veure embolicat en un trist succès amb Mn. Josep Tarongí i Cortès (1847-1890) sobre la situació dels descendents jueus a Mallorca. Va crear un extens i intens moviment eucarístic a Sa Calatrava que fruità en moltíssimes ajudes per a les esglésies pobres i en la fundació de les Religioses Zeladores del Culte Eucarístic (08.09.1902). Essent seminarista bé treballà en l’adolescència i joventut de Sa Calatrava fundant, a l’església dels Socors, la Cort Angèlica de Sant Lluís, tenint molta cura per ensenyar a llegir i escriure a aquells joves i adolescents. De 1886 a 1887 destacà com predicador de missions populars en nombrosos pobles de Mallorca. Va donar a la impremta: 1876 Meditaciones; 1877 Armonías entre la vida temporal y la vida eucarística de Nuestro Señor Jesucristo. Ja mort es publicà: 1918 Pensamientos de D. Miguel Maura; 1920 Sermones de D. Miguel Maura Montaner; 1921 Recollectiones menstruae pro sacerdotalibus exaratae. L’any 1918 el P. Antoni Thomàs i el 1977 el P. Gaspar Munar, publicaren una Biografía. L’any 1988 fou obert el procés de canonització. L’any 1990 es començà la publicació de les seves obres, n’han sortit 1 Epistolario; 2 Artículos periodísticos. El 1999 María Luisa Sánchez Alonso, cce. Publicà una novella biografía: “Fidelidad Sacerdotal. Biografía de Miguel Maura Montaner”. BOBM 1915, 381. GEM, X, 265. Darder M0368.