Miralles Pericàs, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 28/05/1839
Prev. 25/12/1869
Def. 15/05/1908
Fou ordenat prevere dia 25.12.1869 De 1870 a 1890 fou Vicari de la parròquia de Santa Creu. Dia 15.11.1880 rebia el nomenament de capellà interí de les Forces d’Artilleria fins dia 16.04.1883. Anys que també serví als carabiners. Dia 03.06.1890 prenia possessori d’un Benefici del Concordat a La Seu. BOBM 1908, 212. AC 1579. Darder M0558.