Amorós Fullana, Miquel

Tornar al llistat

Alaró, 13/01/1916
Prev. 18/05/1940
Def. 15/09/1960
Havia presentat dos certàmens Nº 95 i 96 De 1940 a 1945 Vicari d’Andratx, de 1945 – 1958 Vicari d’Alaró. El 1958 a 1960 fou nomenat Vicari de Petra. Vicari de Campanet, on morí el 15.09.1960 BOBM 1960 pàg. 242.