Oliver Mas, Sebastià

Tornar al llistat

Palma, 09/06/1876
Prev. 20/09/1902
Def. 01/05/1938
Fou ordenat prevere dia 20.09.1902 Començà l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia de Puigpunyent, on hi romangué fins el 1905, que passà a la barriada de Santa Catalina i Capellà del Col·legi del Sagrat Cor a Son Espanyolet. Fou organista tant a la parròquia de Sant Nicolau, com a Santa Catalina. BOBM 1938, 260. HdC 1938, 316. Darder O0102.