Ortega de la Lorena, Francisco

Tornar al llistat

Barcelona, 09/01/1889
Prev. 15/10/1911
Def. 23/08/1975
Després d’haver fet el Batxillerat a Barcelona entrà al Seminari on féu estudis d’Humanitats i Filosofia. Passà a estudiar Teologia en la Universitat Pontifícia de Tarragona, on es doctorà (1911) Fou ordenat prevere a Barcelona dia 15.10.1911 Començà l’exercici ministerial treballant en la Cúria Diocesana de Barcelona. El 1915 aconseguia la llicenciatura en Dret en la Universitat de Barcelona. Quan Josep Miralles anà com Bisbe a Barcelona el nomenà Canceller Secretari (1925). Fou el secretari del Sínode que Miralles celebrà L’any 1930 fou nomenat Promotor de Justícia del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona. Quan estellà la guerra va poder fugir i els PP.Paüls l’acolliren a Gènova (Itàlia) i en el mes de Novembre de 1936 arribà a Mallorca essent nomenat Professor de l’Institut Ramon Llull i dia 16.12.1936 el Papa el nomenà Canonge Ardiaca de la nostra Seu. El 1939 fou nomenat Professor d’Institucions Canòniques del nostre Seminari. Provisor i Vicari General de Mallorca.BOBM 1975, 235. AC 1671. Darder O0191.