Buades Riusech, Gabriel

Tornar al llistat

Inca, 17/11/1905
Prev. 14/06/1930
Def. 26/02/1962
Fou ordenat prevere dia 14.06.1930. Participà en el Certamen presentant els números 233 i 234. Començà l’exercici son ministeri en la parròquia de Consell 1931-1933, per passar a la Vicaria in Capite de Son Rapinya dia 05.03.1933. L’any 1939 passà com majordom al Seminari, fins que l’any 1944 es nomenat Vicari d’Inca fins que dia 01.04.1948 passa com Rector a Campos, on hi romangué fins dia 27.02.1953, que fou nomenat Rector Arxiprest d’Inca. Bé treballà en la restauració del temple parroquial, en la compra de l’antic Hotel Domingo, actual centre parroquial, en el Congrés Eucarístic Comarcal que es celebrà a la Ciutat l’any 1960 Sobtadament moria a Inca dia 26.02.1962 BOBM 1962 pàg. 162-163. Reus I, 152-154.