Pont Llodrà, Andreu

Tornar al llistat

Manacor, 02/06/1861
Prev. 19/09/1885
Def. 29/09/1938
Fets els estudis al poble passa al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. L’any 1880 entrava al Col·legi de la Sapiència per alleugerir l’economia familiar. Dia 22.11.1883 feia son Títol de Patrimoni per accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 19.09.1885. Exercint el ministeri a Manacor feia escola al Col·legi de segon ensenyament del poble, fins que dia 05.07.1898 demanava permís per anar cinc anys a Montevideo. L’any 1900 es trasllada a la diòcesi de San Juan de Cuyo, degut a la coneixença i amistat que havia fet amb el Bisbe d’allà Mons. José Américo Orzoli, amistat que perdurarà tota la vida. A Amèrica estant els anys 1900-1903 amplià estudis de Sociologia a França, Bèlgica i Alemanya. L’any 1907 retorna a Mallorca i és el Director de la Gaceta de Mallorca, càrrec que hagué de deixar degut als problemes que sorgiren, essent nomenat Ecònom de Marratxí dia 01.11.1909. Participà a les oposicions a Rector que hi hagué el 1913 aconseguint la Rectoria de Llucmajor, Fou Arxiprest d’aquella comarca i Rector Consultor. Donà a la impremta 1903 El descanso dominical; 1904 Del fervor a la perfección. 1906 Derecho de las Huelgas; 1925 Panegíric del Beat En Ramon Llull. L’any 1967 l’Ajuntament de Manacor li dedicà un carrer. BOBM 1938, 520. Fiol, 854, Fuster 401, GEM XIII, 312. Darder P0419.