Puigserver Pou, Miquel

Tornar al llistat

Algaida, 15/08/1912
Prev. 15/06/1935
Def. 20/05/1946
Acabats els estudis primaris passa a Palma per fer els estudis eclesiàstics. Fou ordenat prevere dia 15.06.1935. participà en el Certamen amb els nº 869, 870, 871, 872 i 873. Fou un home de Cúria, tingué cura de la biblioteca episcopal i treballà amb son oncle com substitut de l’Habilitat del Clergat i com professor adjunt de Religió a l’Institut Femení de Palma. BOBM 1946, 144. Darder P0515.