Ramis Alonso, Miquel

Tornar al llistat

Sineu, 26/03/1906
Prev. 14/06/1930
Def. 18/12/1983
Fou ordenat prevere dia 14.06.1930. Participà en el certamen del seminari amb els nº 887, 888 i 889. Dia 22.03.1929 feia son Títol de Patrimoni. El 1933 fou nomenat Capellà del Monestir de la Concepció de Sineu i ho fou tota la vida, com també el Director de la Congregació Mariana d’aquella parròquia. L’any 1948 fou nomenat Consiliari de les dones d’Acció Catòlica de Sineu. Dedicà moltes energies a la publicació apologètica. En català publicà: 1932 El llibre d’apunts en la formació intel·lectual; 1934 Al marge de “El Criteri” de Balmes; 1936 Esplais filosòfics de religió. L’any 1981 el CIM publicà la seva “obra mallorquina”. En castellà donà a la impremta: 1942 Ecos de “El Criticón” de Gracián; 1943 A propósito de “Examen de Ingenios” del Dr. Huarte; 1948 En torno al pensamiento de José Ortega y Gasset; 1953 Don Miguel de Unamuno. Crisis y crítica. El 1951, 1955 i 1966 publicà la trilogia: La ruta de tu personalidad; Ser y Existir; Vivir y pensar. Al diari Baleares publicà la sessió: Glosa al Evangelio; El ángulo del Meditador; Pequeñas filosofías. Han anat apareixent diferents recopilacions de la seva obra, com la del CIM de 1981; el 1984 Selección de pensamientos de D. Miguel Ramis Alonso; 1993 La força del Pensament. En l’avinentesa del cent anys de son naixement, l’Ajuntament de Sineu publicà, en català, “La ruta de la teva personalitat”. Morí a Sineu. BOBM 1984, 17. GEM XIV, 176. CárcelDiccionari 937. Darder R0009.