Ramis Vanrell, Arnau

Tornar al llistat

Sineu, 31/12/1876
Prev. 21/09/1901
Def. 02/04/1934
Després dels estudis al poble passa a Palma per fer els estudis eclesiàstics. Mentre estudia al Seminari, ajuda a les escoles de sant Josep que el Bisbe Mateu Jaume fomentava per a la instrucció dels obrers i dels seus fills. L’any 1894 entrà al Col·legi de la Sapiència i dia 02.05.1900 feu son Títol de Patrimoni per rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 21.09.1901. Col·laborà amb Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Treballà molt i bé en la Congregació Mariana del seu poble. De 1917 a 1932 fou el Director Espiritual del Seminari. Ja malalt, l’any 1932 retorna a Sineu on morí. BOBM 1934, 132. Darder R0059; HdC 1934, 123; GEM XVI, 291 L’Ajuntament de Sineu el declarà Fill Il·lustre (1950) i posà son nom al carrer on va néixer, les seves despulles resten a l’antic Convent de Mínims de Sineu. Mn. Valemtí Herrero pronuncià el discurs a l’Ajuntament, i el 1961 Mn. Jaume Batle i Oliver escriví “Director Modelo” publicat a Semblanzas Sacerdotales nº 47.