Reus Alcina, Simó

Tornar al llistat

Inca, 01/01/1866
Prev. 20/09/1890
Def. 11/04/1889
Dia 11.04.1889 feia el Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Dia 20.09.1890 fou ordenat prevere. Exercí son ministeri servint la feligresia inquera, sobretot la barriada de sant Francesc, tant abans de l’arriabada dels PP. Franciscans de la TOR, com després. BOBM 1919, 319. Darder R0139. HdC 1919, 7.