Ribas Conrado, Gabriel

Tornar al llistat

Palma, 15/06/1862
Prev. 17/12/1887
Def. 15/07/1937
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 04.08.1886 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 17.12.1887 quedant Adscrit, tota la vida a la parròquia de Santa Eulàlia. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1937, 470.