Riera Sansó, Ramon

Tornar al llistat

Manacor, 09/09/1898
Prev. 30/05/1931
Def. 16/09/1975
Fou ordenat prevere dia 30.05.1931. Els anys de Seminari presentà els certàmens 876, 925. Començà l’exercici ministerial en Els Llombars, on hi restarà fins el 1935. Dia 10.02.1934 aquella capellania fou erigida Vicaria in Capite i ell en fou el primer Vicari. Dia 16.06.1935 retorna a Manacor i fou nomenat Vicari dels Dolors, capellà del Cementiri i de l’Hospici. Desenvolupà l’apostolat del pelegrinatge organitzant infinitat d’excursions als centres de peregrinatge que la gent volia visitar. BOBM 1975, 329. Fuster, 446; Sunyer, 322. Darder R0249.