Vila Vives, Joan

Tornar al llistat

Pollença, 01/01/1842
Prev. 07/06/1867
Def. 07/08/1901
Essent seminarista, l’any 1865, fou nomenat Primatxer de la Seu. Dia 28.04.1865 feia son Títol de Patrimioni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 07.06.1867. Dia 21.02.1890 demanava permís, per motius familiars, per anar a Buenos Aires i dia 10.01.1898 tornava demanar permís per residir-hi cinc anys més, també per motius familiars. BOBM 1901, 424, Fiol 1149.