Serra de Gayeta Bonet, Pere Josep

Tornar al llistat

Palma, 11/02/1870
Prev. 03/04/1897
Def. 01/06/1948
Fou ordenat prevere dia 03.04.1897. Després d’haver fet el Batxillerat a l’Institut de Palma entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 17.02.1896 feia son Títol de patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. S’ordenà com membre dels PP. de Sant Felip Neri, deixant la Congregació i romanent com Adcrit en aquella esgléia. Posteriorment fou nomenat Capellà del Noviciat de les Religioses Trinitàries i atenent el Confessionari de diferents comunitats religioses. BOBM 1948, 325. Darder S0387.