Sureda Amorós, Joan

Tornar al llistat

Artà, 04/03/1865
Prev. 14/03/1891
Def. 23/08/1940
Anant avançant en els estudis eclesiàstics, l’any 1885 entrava al Col·legi de la Sapiència per alleugerir l’economia familiar. Dia 01.08.1887 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 14.03.1891 fou ordenat prevere, i ja havia aconseguit el Títol de Batxiller i Mestre de primer ensenyament Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari.De dia 01.09.1892 a 01.02.1910 fou Vicari d’Artà i la resta d’anys fou sempre Adscrit a la parròquia. Morí a Artà dia 23.08.1940. BOM 1940, 367. Darder S0543.