Tomàs Puigserver, Joan

Tornar al llistat

Llucmajor, 09/01/1866
Prev. 19/12/1891
Def. 04/04/1943
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891. Dia 09.10.1890 havia fet Títol de Patrimoni. L’any 1893 era el capellà de l’Oratori de Gràcia i Vice Director de les mares cristianes de Llucmajor. De 1897 a 1936 resideix a Madrid tenint la Capellania del Real Monasterio de Comendadoras de Calatrava, tenint cura de dur endavant multitud d’obres que s’hagueren de fer en aquell temple. Retornat a Mallorca residia a Palma. BOBM 1943, 111. Darder T0068. HdC 1943, 139.