Bonet Vidal, Rafel

Tornar al llistat

Santanyí, 07/03/1850
Prev. 12/03/1850
Def. 20/01/1914
L’any 1880 fou nomenat Vicari de Cas Concos on ho romangué durant 7 anys. L’any 1902 participà en la peregrinació diocesana a Lourdes. Morí als 63 anys, a Santanyí, dia 20.01.1914. Sunyer 231-232. BOBM 1872, 92; 1874, 315, 316; 1875, 14, 119; 1880, 370; 1914, 35.