Vaquer Vidal, Bartomeu

Tornar al llistat

Cas Concos des Cavaller, 15/12/1921
Prev. 11/06/1950
Def. 14/05/2018
Era el capellà més vell del clergat mallorquí i dia 14.05.2018 acabà els seus dies. Havia nascut al lloc de Cas Concos des Cavaller (Felanitx) dia 15.12.1921. Infant anà a Lluc per cantar les glòries de Maria formant part dels Blauets. Passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i l'any 1943 passava a La Sapiència. Fou ordenat prevere dia 11.06.1950. En aquells anys de formació participà en el Certamen anual presentant: Los fenómenos sísmicos 1945; Estudio de los principales textos de marioilogía contenidos en el Libre de Ave Maria, Hores de Nostra Dona y Hores de Sancta Maria del Beato Ramon Llull 1947. Rebuda l'ordenació presbiteral fou enviat a Roma per seguir estudiant Dret Canònic en la Universitat Gregoriana, aconseguit el grau de Llicenciat. Retornat a Mallorca fou nomenat Vicari de la parròquia de Sant Alonso Rodríguez (Palma) en el mes de Juliol de 1952, on hi restà fins el 1964. Aquest càrrec fou compartit amb diferents activitats que com Oficial de la Cúria Diocesana li foren encarregats: 1952 Secretari del Secretariat d'Ensenyament Religiós; 1953 Consiliari dels joves d'Acció Catòlica de Sant Alonso; Notari en el Procés de Canonització del Rector Caldentey; Secretari de la Comissió Diocesana de la Premsa Catòlica; 1954 Notari del tribunal Eclesiàstic; 1956 Sub-Promotor de la Fe, en la Causa de Canonització de Sor Francinaina Cirer; 1960 Director Espiritual del Col·legi Lluís Vives. L'any 1964 deixà totes aquestes tasques i anà a les Missions Diocesanes al Perú, encapçalant el grup de mallorquins que treballarien al Nord. Exercí el ministeri com Rector en la novella parròquia de Nuestra Señora del Rosario (Piura), que s'erigí en aquell moment i on fundà l'escola parroquial mixta per donar consistència en aquell “poble jove” que anava naixent. Complerts els cinc anys previstos, l'any 1969, retornà a Mallorca per seguir la tasca de Vicari a Sant Alonso Rodríguez i desenvolupà diferents treballs en la Cúria: Vice-Fiscal, Defensor del Vincle, Provisor, mentre donava una ma en la capellania de Son Dureta i tenia cura del Col·legi de La Puríssima. L'any 1972 fou nomenat Vicari Episcopal per a la Vida Religiosa, i el 1974, quan es crearen les quatre zones pastorals, fou designat Vicari Episcopal per a la zona IV. L'any 1977 fou nomenat Vicari General, càrrec que ocupà fins el 1986. Aquest mateix any fou nomenat Canonge de la Seu, càrrec del qual en fou jubilat el 1996. A les festes de Sant Nicolau de Tolentí de l'any 2015, la parròquia de Cas Concos l'hi organitzà un acte d'homenatge, presentant el número 162 de la Col·lecció Coses Nostres: Estampes de la vida de Mn. Bartomeu Maria Vaquer Vidal, vicari general de la Diòcesi de Mallorca (1977-1986). De 1986 a 2001 fou el Director de la Casa de l'Església i de 2004 a 2008 Director de la Residència de Sant Pere i Sant Bernat, on el vingué a trobar la germana mort perquè pogués passar la Porta de la Vida i gaudir del Regne Etern amb Jesús el seu Amic i Senyor.