Mulet Coll, Miquel

Tornar al llistat

Santa Eugènia, 17/05/1926
Prev. 19/12/1959
Def. 27/04/2019
En la vila de Santa Eugènia, dia 17.05.1926, va veure la primera llum del sol en el si d'una família pagesa i amarada de religiositat popular. Com tots els infants del poble, malgrat la lleugera coixera que l'acompanyarà tota la vida, la parròquia era la seva llar certes hores del dia i lloc d'entremaliadures amb els altres nins del poble. No va ser bo de fer prendre la decisió d'entrar al Seminari, ja tenia més de vint anys quan la va prendre, però la determinació de seguir Jesús era ferma, entra al Seminari i cercant ambients no tant infantils i per ajudar l'economia familiar, l'any 1954 entra a la Sapiència, d'on en sortí dia 19.12.1959 que fou ordenat prevere, ja complerts els 33 anys. Com estudiant mostrà certa curiositat litúrgica presentant al certamen (1953) un treball sobre el Baptisme en la litúrgia quaresmal romana i un estudi (1954) sobre la formació del Cànon de la Missa en el Missal Romà. Ordenat prevere començà l'exercici ministerial com Vicari en la parròquia de Llucmajor, on hi romangué fins l'any 1964, que sortí cap al Perú, fent part del gros grup de preveres mallorquins que, en aquell moment, ajudaven a l'Església de Huacho i a la recentment (26.11.1962) creada Prelatura de Chimbote. Bé treballà a les parròquies de Huaura, sobretot dirigint el moviment de Cursets de cristiandat, tenint una forta incidència en els directors de la Corporació Peruana del Santa, que miraren que (1966) passàs a Chimbote, com Director de Benestar Social d'aquella Institució. El Sr. Bisbe, consagrat el 25.05.1967, el nomenà Rector de la parròquia del Señor de los Milagros. En un local molt ben situat al centre d'aquella capital, coneixent la idiosincràsia d'aquella gent i aprofitant el material humà i tècnic que llavors hi havia, fundà el 1970 el Centre d'Intercomunicació Social (CINCOS), on mitjançant un servei de llibreria, la radiofonia, la premsa i els audiovisuals potenciava la formació humana i espiritual dels agents de pastoral d'aquella església, creant una de les Institucions Pastorals que encara ara segueix donant fruit en aquella jove església. L'any 1974 Mons. Jaime Carlos Burke O.P. el nomenà son Vicari General i junts treballaren fins que Miquel retornà a Mallorca el 1977 i fou acceptada la renúncia de Monsenyor dia 08.06.1978. De 1978 a 1982 regí la parròquia d'Algaida i li fou encarregat un treball en el camp de l'ensenyament, com coordinador de l'àrea de Religió de BUP, FP i COU. De 1982 a 1985 fou el Rector de la parròquia de Vilafranca, per passar, el 1985 al Pont d'Inca. Serà en aquesta parròquia que fundarà el Moviment Infantil i Juvenils d'Acció Catòlica (MIJAC) i on rebrà l'encàrrec de dirigir el Full Dominical, que seguint les petjades del bon Papa Joan XXIII, voldrà que sigui com la Plaça del poble, on la gent s'hi agombola per saludar-se i conèixer aquelles coses significatives de llurs vides. També serà l'Arxiprest d'aquella zona fins que una emergència sorgida en la parròquia de Sant Joan Mª Vianney (Lima), farà que deixi tots aquests càrrecs i vagi (1989) cap al Perú, per atendre aquella feligresia. En retornarà el 1991 per rebre l'encàrrec de Delegat Diocesà de Comunió entre les Esglésies i Capellà del Monestir de santa Magdalena. Va donar un fort impuls als joves que tenien inquietuds missioneres reunint-los dos cops a la setmana, creà un espai de pregària, en la casa de l'Església, perquè aquests joves poguessin pregar, creà un full informatiu mensual, amb les notícies més rellevants de Mallorca per ser enviat al missioners mallorquins, pertocant-li també tota la tasca institucional de celebrar el Cinquè centenari de l'arribada dels castellans a Amèrica. L'any 1997 li arribà la jubilació canònica i passà a la Residència que les Filles de Sant Vicenç de Paül tenien aleshores en la Domus Assumptae del Seminari, per atendre als residents i tenir cura del culte de la futura parròquia de Sant Pere, o Centre d'atenció pastoral Son Gibert, que funcionava en la capella del Seminari. Allà restarà Miquel fins que desapareixerà aquella Residència i tots els residents, i Miquel també, passaran a la Residència de les Germanetes del Pobres (01.08.2011), on dissabte dia 27 d'abril li arribà la germana mort per emportar-se'l a la Casa del Pare.