Llompart Oliver, Pere Josep

Tornar al llistat

Palma, 00/12/1839
Prev. 22/05/1864
Def. 10/07/1918
Mn. Pere Josep Llompart i Oliver. *Palma desembre 1839, ordenat prevere dia 22.05.1864, és el capellà d'honor del bisbe Salvà i Bibliotecari del Palau. Dia 20.08.1874 és enviat a Artà perquè el Rector Agustí Jaume no va bé de salut, el nomena Ecònom en l'espiritual. Hi restà fins al 1904, que passà com Ecònom de la parròquia ciutadana de Sant Jaume, la regentà fins el 1913 que participà a les oposicions que hi va haver i no va treure res, retornà a la Biblioteca del Palau i capellà de la Puresa. Fou postulador de la Causa de Santa Catalina Tomàs. Morí a Palma el 10.07.1918. BOBM 1918, 480-481