Sancho Nebot, Antoni

Tornar al llistat

Son Servera, 19/01/1884
Prev. 14/07/1907
Def. 22/10/1961
Després d'haver anat a Costura a Ca Ses Monges Franciscanes i a escola amb el Sr. Vicari del poble, quan tenia 13 anys s'examinà de primer de llatí al Seminari (1897/98). El curs 1902/1903 ja l'estudià com alumne de Filosofia del Col·legi Espanyol de sant Josep de Roma, a l'Acadèmia Romana de sant Tomàs, doncs allà l'havien enviat com Becari de la Diòcesi. L'any 1904 s'hi doctorava. L'any 1906 es doctorava en Teologia en la Universitat Gregoriana i el 1908 en Dret Canònic. Compaginava els estudis amb la direcció de l'Schola Cantorum del Col·legi espanyol, essent sempre molt alabat pel Rector d'aquella institució. Dia 14.07.1907 era ordenat prevere pel Cardenal Merry Del Val, molt vinculat al Col·legi Espanyol. Arribà a Mallorca el 1908 i fou nomenat Catedràtic de Lògica i Metafísica del nostre Seminari, com també mestre de Cant Gregorià. Els estius anava amb el Benedictins de Solesmes, qui per raons polítiques d'aquells anys residien a l'illa de Wigth (Canal de la Mànega), seguint diferents cursos de Gregorià amb Dom Mocquerau. Era el capellà del Monestir de Santa Elisabet. Dia 07.03.1907 prenia possessori del Benefici de Mestre de Capella de la nostra Seu. L'any 1914 hi hagué oposicions a la canongia que deixà buida Mn. Josep Miralles que havia estat nomenat Bisbe de Lleida, Sanxo les guanyà i dia 11.01.1915 en prenia possessori i era nomenat Canonge Protector de la Música. L'any 1922 tornà fer oposicions per ocupar la Canongia Magistral, que regentà fins a la mort. Mn. Sanxo Músic. Fou el primer Director de l'Schola Cantorum del Seminari, fundada pel Bisbe Campins dia 12.09.1909, deixant-nos aquestes composicions: 1914 Miserere, Tercer responsori de Matines del Dimecres de Cendra; Haec est Jerusalem pretiosa; Trisagio; Pange Lingua; 1919 Caridad; 1922 Libera me Domine; 1924Canticum fidei nostrae. L'any 1935 fou nomenat Director del Conservatori Professional de Música i Dansa de les Balears. Mn. Sanxo escriptor. Tingué cura de la fundació i publicació de la revista STUDIA, que es publicà des del Juliol de 1929 al Març de 1958. Inicialment era mensual, però l'any 1952, a partir del mes de Juny, entrà en una època de periodicitat irregular. Entre Desembre 1955 i Novembre de 1956 es deixà de publicar. De tot d'una no hi mancaren il·lustracions, com dibuixos d'Elisabeth Ringer. La temàtica que tractava era diversa, malgrat hi haguera molta temàtica religiosa i un important apartat de bibliografia. Tingué bons col·laboradors. En principi hi havia escrits en català i castellà, però el règim sortit el 1939 va fer que sols es publicàs en castellà. Una bona part de la producció pròpia de Sanxo va anar referida a l'oratòria: sermons que predicà a diferents llocs, conferències que donà tant a Mallorca, com en altres llocs. Mn. Sanxo traductor. On més hem de destacar la tasca intel·lectual de Sanxo és en la feina de traductor. Tingué una col·laboradora excepcional en la persona de l'hongaresa Sra. Elisabeth Ringer, establerta al Terreno vers el 1925. En la Sociedad de Educación Atenas, en la sèrie Razonemos nuestra Fe hi publicà una quarantena d'obres. En Studium de Cultura (Madrid) un bon caramull, però l'obra cabdal hem de dir que fou els VIII volums de DOCETE, Formación básica del predicador y del conferenciante, publicada juntament amb el P. Anton Kock S.J. En l'editorial Herder entre 1952 i 1960. BOBM 1961, 284-288. GEM XV, 103-104