Coli Triay, Joan

Tornar al llistat

Palma, 13/04/1910
Prev. 26/06/1949
Def. 20/07/1992
Després d’haver fet els estudis de Batxillerat i Magisteri entrà al Seminari. Fou ordenat prevere dia 26.06.1949 i nomenat Vicari del Port d’Andratx De 1961-1980 Rector i Arxiprest de Calvià, on desenvolupà tota la pedagogia apresa organitzant l’activitat parroquial, que queda reflectida en l’obra: Mn. Joan Coli Rector de Calvià. Vida i Obra, escrita per Mateu Ramon i Lidón (1996). El 1981 es jubilà canònicament de la parròquia i passà a servir la barriada de la Bona Nova, celebrant en aquella capella, on morí. Dia 18.08.1996 fou posat un bronze amb la seva imatge, a la Plaça de l’Avinguda de Palma. BOBM 1992, 308. Darder C0454.