Conti Borràs, Jaume

Tornar al llistat

Bunyola, 01/01/1936
Prev. 00/00/0000
Def. 06/11/2018
Fou ordenat Diaca dia 17.12.1961. No fou ordenat prevere. El 1973 fou nomenat Director del Col·legi Pius XII. Director de la Coral Polifònica de Bunyola. De 1979 a 1983 fou Batle del municipi. GEM IV, 76.