Crespí Mestre, Joan

Tornar al llistat

Sineu, 05/10/1914
Prev. 26/09/1937
Def. 08/12/1979
Fou ordenat prevere dia 26.09.1937 L’any 1939 era Vicari de Selva. El 1944 era el Rector del temple de Sant Francesc de Sineu i tenia cura de l’Acció Catòlica i de la Congregació Mariana. El 1958 fou nomenat Vicari de S’Esgleieta. Malalt retornà a Sineu, on morí. BOBM 1980, 28. Darder C0634.