Crespí Pocoví, Pere Josep

Tornar al llistat

Montuïri, 01/01/1850
Prev. 01/01/1874
Def. 22/03/1929
Fou ordenat prevere l’any 1874 Dia 01.02.1871 havia fet Títol de Patrimoni. El 1899 exercia el ministeri a Santa Maria del Camí BOBM 1929,117. Darder C0640.