Dalmau Casellas, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 11/08/1919
Prev. 10/06/1950
Def. 18/08/2010
Fou ordenat prevere dia 10.06.1950. Dia 11.11.1949 va fer Títol de Patrimoni. Fou el primer seminarista que participà en els naixents Cursets de Cristiandat. Començà l’exercici de son ministeri com Rector d’Estellencs i el 1954 fou nomenat Ecònom de Capdepera fins l’any 1961, que passà com Vicari de la parròquia de la Immaculada Concepció i professor de Filosofia i Llatí del Col·legi La Salle de Palma. El 1965 hi afegí les classes de Religió de l’Institut Joan Alcover. El 1969 assumí l’encàrrec de Rector de S’Illot fins que l’any 1989 es jubilà i seguia celebrant en el Monestir de Santa Clara (Palma). BOBM 2010, 372; Fuster 137. Darder D0002.