Escalera Mesquida, Josep

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1865
Prev. 21/12/1889
Def. 08/06/1917
Fou ordenat prevere dia 21.12.1889 Dia 26.07.1886 havia fet Títol de Patrimoni. Dia 09.06.1900 demanava permís per anar cinc anys a Amèrica. El trobam treballant en la parròquia de San Miguel (Buenos Aires). L’any 1910 el trobam que treballa en la parròquia de Ntra. Sra. de la Piedad i exercint el càrrec de confés de diferents comunitats religioses de la Capital. El 1911 era el Bibliotecari de la Universidad Católica de Buenos Aires. Moria quan feia poc que havia retornat d’Amèrica. BOBM 1917, 374; Fiol, 298. Darder E0029.