Ferrer Alemany, Joan

Tornar al llistat

Búger, 28/08/1911
Prev. 06/06/1936
Def. 14/04/2001
Fou ordenat prevere dia 06.06.1936. Havia participat en el certamen presentant els Nº 401, 402, 403, 404 i 405. El mateix any de l’ordenació fou militaritzant passant a servir a l’exèrcit a Manacor. De 1937 a 1941 fou Vicari Ecònom de Randa. De 1941 a 1943 restà malalt a la casa pairal de Búger, aprofitant per escriure “Datos históricos del pueblo y parròquia de Búger” (1943). De 1943 a 1959 fou el Vicari de Vilafranca de Bon Any, on l’any 1961 fundà la Llibreria Religiosa Selecta, que l’any 1956 passà a Palma i es convertiria en la seu de la Propaganda Popular Católica (PPC). L’any 1953 donà a la impremta el llibret “Cantemus Domino” (manual para el Coro. Colección de cánticos religiosos para las funciones religiosas usuales) El 1959 fou nomenat Ecònom de Sant Marçal fins que l’any 1981 li arribà la Jubilació Canònica i retornà a Búger, on morí. BOBM 2001, 241. GEM, V, 273-274. Darder F0086.