Ferrer Ramonell, Guillem

Tornar al llistat

Palma, 25/04/1876
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
Dia 25.04.1876 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors i ja era a Puerto Rico i renunciava a la Rectoria de San Sebastián. Dia 09.06.1885 se li donava permís per quedar indefinidament a Puerto Rico. Fiol nº 335.