Alcover Sureda, Miquel

Tornar al llistat

Manacor, 14/08/1864
Prev. 21/12/1889
Def. 17/11/1945
Era germà de Mn. Alcover. Estudià al seminari i fou ordenat dia 21.12.1889 començant a exercir el ministeri a Manacor com Adscrit a la parròquia i donant classes al centre Ramon Llull, que llavors funcionava a la ciutat. Dia 14.02.1896 professava en la Companyia de Jesús i fou destinat als col·legis de la Companyia: Barcelona, Sarrià, Saragossa, fins que l’any 1906 fou destinat a Palma. Féu la Carta Arqueològica de Mallorca i de Menorca i l’any 1916 fou nomenat Conservador del recentment creat Museu Diocesà. Era la ma dreta del seu germà en el disseny d’esglésies. Treballà a Crestatx, Capdepera, Franciscanes de Manacor, Parròquia de Els Hostalets, Creu de Santa Ponça... Fou Acadèmic de Belles Arts. Donà a la impremta: Drama en cinc actes: El Bon Jesuset. Natzaret. Betlem. Egipte. 1928 La Seu de Mallorca y su restauración por Don Antonio Gaudí. 1929 El Arzobispo Spàrrech de Tarragona. 1930-1934 El Islam en Mallorca y la Cruzada Pizano – Catalana. 1930 Moral sin Dios. Falsos fundamentos de la Moral Independiente. 1931 Un Museo Diocesano. 1931 Muerte feliz y vida eterna. 1933 El Conquistador y las dos cuevas del Distrito de Artà. 1935 Origen, naturaleza y valor pedagógico de un Colegio Luliano. 1931-1932 El Hombre primitivo en Mallorca. Estudio sobre prehistoria balear. Morí a Palma dia 17.11.1945. L’Ajuntament de Manacor li dedicà un carrer.