Font Font, Jordi

Tornar al llistat

Petra, 30/01/1918
Prev. 30/05/1942
Def. 16/10/2012
Fou ordenat prevere dia 30.05.1942. Era Col·legial de La Sapiència i havia participat en el certamen amb els Nº 437, 438 i 439 De 1942 a 1944 fou Vicari de sa Pobla. El 1944 fou militaritzat, passant a servir l’exèrcit a Saragossa. El 1946 es reincorpora a l’activitat parroquial i es nomenat Vicari de Valldemossa. El 1947 era nomenat Ecònom de S’Indioteria, càrrec que regentà fins a la jubilació canònica que li arribà l’any 1988. També fou Confés ordinari del Seminari (1953); Jutge prosinodal (1971). Arxiprest de Sant Josep del Terme. Va viure uns anys, jubilat, a Palma, passant a Petra, acabant els dies en la residència de Sant Joan. L’any 1985 tingué cura de reeditar l’estudi del P. Miquel Alcover i Sureda sobre la Sapiència afegint-hi els col·legials de 1888 a 1970, en l’avinentesa de que el Col·legi fou restaurat i obert com a Seminari Major de la Diòcesi. BOBM 2012, 570. Darder F0251.