Gayà Bauzà, Miquel

Tornar al llistat

Sant Joan, 09/05/1867
Prev. 24/09/1892
Def. 19/02/1943
Féu el títol de Patrimoni 25.06.1891, fou ordenat prevere dia 24.09.1892. L’any 1905 es llicencià en Teologia. De 1893 a 1897 Vicari in Capite de Son Servera. Són anys que col·labora amb Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. De 1897-1913 Vicari en la parròquia ciutadana de Sant Jaume (Palma), participant a les oposicions a la Canongia Magistral de 1905. Fetes les oposicions de 1913 obtingué la Rectoria de Muro, on hi restà fins 1930 Donà a la impremta: 1899 A la moreneta de Lluch. Quinario en honra y gloria de la devotíssima imagen del santo Cristo del Sepulcro que se venera en la parrpqiuoa de san Jaime de Palma. 1900 Memòria històrica del poble de Son Servera. 1904 Flors d’un dia. 1908 San Jorge, màrtir. Tríduo. 1909 Via Crucis compuesto para la capilla particcular para la Excma. Sra. D. Josefa Borràs i Mas. A Son Servera li dedicaren un carrer. Retirat a Palma tenia cura de la feligresia de Son Armadans. BOBM 1943, 73. GEM, VI, 113. Estelrich 150. Darder G0165.