Gomila Rosselló, Guillem

Tornar al llistat

Felanitx, 13/02/1864
Prev. 26/03/1887
Def. 02/08/1900
Féu Títol de Patrimoni per poder ser ordenat d’Ordres Majors, dia 04.02.1885 Fou ordenat prevere dia 26.03.1887.. Dia 18.10.1889 se li donava l’Exeat per poder anar a Puerto Rico a treballar amb el bisbe Puig i quan aquest morí, passà a Cuba. Dia 30.11.1890 el Bisbe de La Habana comunicava al Bisbe de Mallorca que des del mes d’Octubre era a Cuba provinent de Puerto Rico.Fou Rector de Río Ay i de Palmarejo. La impremta Reus de Felanitx, l’any 1896 publicà: Oración fúnebre predicada en las exequias del malogrado Primer Teniente del 2º Escuadrón del Comercio de La Habana, D. José Fernández heredia y Adalid, celebradas en la Iglesia Parroquial Mayor de Trinidad (Cuba), el día 30 de Noviembre de 1895 por Guillermo Gomila Rosselló. Retornant a Mallorca, quan arribà a Barcelona li pegà un atac de gota que el dugué a la tomba. Rosselló VIII, 311. Fiol 464. Darder G0305.