Jordà Miralles, Antoni

Tornar al llistat

Montuïri, 16/08/1858
Prev. 10/03/1883
Def. 07/08/1908
Dia 03.09.1880 va fer Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 10.03.1883. De 1886 a 1895 fou el Vicari in Capite d’Ariany. Fou col·laborador de l’obra del Diccionari de Mn. Antoni Mª Alcover. El 1895 fou nomenat Vicari de Montuïri, càrrec que regentà fins a la mort. BOBM 1908, 310. Darder J0083.