Llinàs Bonet, Jaume

Tornar al llistat

Puigpunyent, 00/00/0000
Prev. 27/03/1875
Def. 05/03/1903
Acabats els estudis al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Féu Títol de Patrimoni dia 31.07.1874. Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 27.03.1875. BOBM 1903, 102. Darder Ll0073.