Lliteras Garí, Antoni

Tornar al llistat

Porreres, 01/01/1822
Prev. 01/01/1855
Def. 18/11/1906
Havia fet Títol de Patrimioni dia 14.02.1853. exercí el ministeri en la vila nadiua i el 1870 a 1887 tingué el càrrec de Vicari, treballant perquè les refligioses Franciscanes s’establissin a Porreres. De 1987 a 1902 Vicari in Capite de Consell, Són anys que col·labora amb Mn. Alcover a l’obra del Diccionari amb el mot Consell. BOBM 1906, 222