Llobera Rotger, Josep

Tornar al llistat

Pollença, 12/06/1893
Prev. 22/12/1917
Def. 01/01/1964
Fou ordenat prevere dia 22.12.1917. Havia fet Títol de Pagtrimoni dia 20.10.1916. L’any 1910 entrà al Seminari després d’haver fet estudis amb els PP. Teatins. De 1918 a 1920 fou Vicari a Banyalbufar. El 1921, a Pollença estant té cura del Covent de sant Domingo i de l’Oratori de Son March. Sabem que l’any 1924 ja exercia el ministeri a Amèrica, en la diòcesi de Santa Fe, on fou Vicari a la Seu, ecònom de Costelar i Crispi, Rector de Recreo i Rector de Tacural. Hi residí fins l’any 1940 que retornà a Pollença i tenia cura de les celebracions que es feien al Port de Pollença. BOBM 1964, 99. Fiol 557. Darder Ll0128.