Llompart Riusech, Cristòfol

Tornar al llistat

Pollença, 01/01/1838
Prev. 21/11/1862
Def. 15/01/1907
Fou ordenat preveree dia 21.11.1862. Dia 08.06.1860 feia son Títol de Patrimoni El 1864 fou nomenat ecònom de Marratxí, per esdevenir-ne Rector el 1866, on hi restarà fins a la mort. Bé treballà perquè les Religioses Franciscanes fundassin Convent a Marratxí el 1887. BOBM 1907, 63. L’Ajuntament li dedicà un carrer en el lloc de Sa Cabaneta: Carrer Rector Llompart. Darder Ll0150.