La celebració del Dia Internacional de la Dona ofereix un any més a Càritas l’oportunitat de posar el focus sobre la realitat de vulnerabilitat de les dones que acompanyem cada dia i que està assentada en un sistema de desigualtat entre homes i dones de caràcter estructural i històric que té conseqüències directes sobre totes elles.

Aquesta desigualtat recorre tots els àmbits de la nostra societat i queda palesa en qüestions que van, entre d’altres, des de la bretxa de gènere al món laboral o les dificultats per a la conciliació i la corresponsabilitat en les cures fins a qüestions tan greus com les violències sexuals o els feminicidis.

Totes les desigualtats de gènere, en qualsevol de les seves formes i presents en totes les esferes de la vida, tant en l’àmbit públic com privat, suposen clares vulneracions als drets humans de les dones, i de les nenes i adolescents.

Pel que fa a l’Estat Espanyol, l’últim Informe FOESSA constata l’augment de la bretxa de gènere al nostre país i una reculada més gran per a moltes dones en termes d’integració social. Mentre que la tendència general a llars encapçalades per homes ha estat el descens de la integració plena a la precària, a llars encapçalades per dones ha prevalgut el descens de la integració precària a l’exclusió.

L’acompanyament a les dones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social és una prioritat per a Càritas

Càritas acompanya dins i fora del nostre país més de 80.000 dones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social a través de la seva àmplia xarxa de programes de suport i escolta.

Segons les darreres dades, Càritas va acompanyar a tot Espanya un total de 9.560 dones a través de diferents programes d’acompanyament especialitzat. Pel que fa específicament a dones víctimes de violència, Càritas desenvolupa actualment 28 projectes d’acompanyament a través dels quals s’atenen 4.115 dones (dades de 2020), de les quals 3.402 es troben en contextos de prostitució, la majoria víctimes explotació sexual. Així mateix, dins del programa d’ocupació, el 2020 es va acompanyar 39.381 dones, fet que suposa el 65,6% de les persones acompanyades en aquest àmbit d’actuació.

A això se suma una important acció a nivell internacional, amb el suport a projectes a 48 països de tot món, on de la mà de les Càritas i les comunitats locals s’ofereix resposta a les víctimes de greus vulneracions de drets, com són els matrimonis forçats, la mutilació genital, el tràfic d’éssers humans, l’infanticidi femení o la violència sexual estructural.

Davant la celebració del 8 de març, Càritas vol posar l’accent en alguns elements clau fruit de l’experiència acumulada en el marc de la seva intervenció social:

• Desigualtat de gènere en l’àmbit laboral. L’últim informe de l’OIT conclou que, en el pla laboral, la desigualtat entre homes i dones s’ha agreujat sent el 2021 el 43,2% de les dones en edat de treballar tenia feina, davant del 68,6% dels homes. Així mateix, la bretxa salarial de gènere continua sent una realitat. Aquest estudi reflecteix que les dones segueixen guanyant un 20% menys que els homes i veuen els salaris més penalitzats quan pertanyen a minories ètniques, són migrants o tenen alguna discapacitat. En el cas concret de l’ocupació de la llar, desenvolupada majoritàriament per dones, moltes racialitzades, la situació de vulneració de drets laborals en especialment greu.

• L’economia de les cures es basa en la desigualtat de gènere i la majoria està en mans de dones, tant si tenim en compte l’economia formal com l’economia submergida. És un sector que continua un any més invisibilitzat i on la vulneració dels drets humans és manifesta.

• Les violències masclistes continuen sent un problema preocupant, que té un impacte més gran en les dones en situació de pobresa i exclusió social. Tot i els avenços socials en la protecció dels drets de les dones, la realitat social parla d’una profunda manca d’oportunitats per a aquelles que viuen a les zones més empobrides o es troben en entorns més invisibles i marginals, com a dones en contextos de prostitució, i possibles víctimes d’explotació sexual i de tràfic amb finalitats d’explotació sexual.

• En l’àmbit internacional, els conflictes i guerres en què molts països es veuen immersos avui dia – Ucraïna és l’exemple actual més proper– empenyen les dones a situacions d’extrema vulnerabilitat, en convertir-les en objecte directe de moltes formes de violències, ja sigui en utilitzar-les com a arma de guerra o com a conseqüència del seu desplaçament forçat. Els moviments migratoris massius produïts per conflictes o per desastres naturals creen una sèrie de situacions de risc seriós, especialment per a les dones i les nenes i adolescents. De fet i com assenyala ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats), una de cada cinc dones desplaçades internes ha patit violència sexual.

Urgeixen respostes valentes per acabar amb la desigualtat de gènere i les violències masclistes

Els avenços de les darreres dècades han estat importants, però encara queda molt camí per recórrer. La igualtat de gènere és fonamental per construir societats inclusives i igualitàries. L’experiència ens demostra que, en la mesura que són reconegudes, les dones tenen un paper decisiu com a impulsores del desenvolupament local, l’emprenedoria social, l’autonomia familiar, la solidaritat comunitària i la construcció de la pau.

Com afirma el Papa Francesc, “l’organització de les societats a tot el món encara és lluny de reflectir amb claredat que les dones tenen exactament la mateixa dignitat i drets idèntics que els homes. S’afirma alguna cosa amb les paraules, però les decisions i la realitat criden un altre missatge. És un fet que “doblement pobres són les dones que pateixen situacions d’exclusió, maltractament i violència, perquè sovint es troben amb menors possibilitats de defensar els seus drets” (Fratelli Tutti, 23)”.

En aquesta jornada internacional del 8 de març, Càritas fa una crida a les administracions públiques, als responsables polítics, als agents econòmics i socials, a la comunitat cristiana i a tota la societat per:

• Construir un marc de relacions entre homes i dones sense barreres ni divisions, on els drets de les dones i les nenes siguin protegits, respectats i garantits.

• Treballar per un món lliure de violències masclistes, on no es criminalitzi les víctimes sinó els culpables, que eviti la politització de les violències viscudes per les dones i que, des de la consciència que no són fets aïllats, reclamen respostes públiques valentes i unànimes.

• Apostar de manera intensiva per una educació basada en la igualtat de rols, la responsabilitat compartida i la tolerància que serveixi per erradicar les conductes masclistes encara imperants a la nostra societat.

• Assegurar la participació plena i efectiva de les dones a la vida política, econòmica i pública.

Només a través de la posada en marxa de polítiques públiques reals, dotades de recursos, encaminades a erradicar les desigualtats existents tant a nivell internacional, nacional com local, podrem aconseguir viure en una societat autènticament igualitària, inclusiva i sostenible.

Agenda – Pròxims esdeveniments

25 jul.
28 jul.
29 jul.
Radio Maria. Santo Rosario
Monasterio de la Visitación. Salesas + Mapa de Google
03 ag.
Conferencia LA MIRADA SISTÉMICA, por Clara Ventura.
Xiringuito solidario Tabgha (PORTALS NOUS)
06 set.
XVII Peregrinación al Santuario de Lourdes
Santuario de Lourdes (Francia)

Campanyes