Divendres, 30 de juny a les 10:00h al saló d’actes del Col·legi Madre Al- berta 800 docents i personal d’administració i serveis dels Col·legis Dio- cesans de Mallorca acomiaden el Curs Escolar 22-23.

Hi assistirà el Bisbe de Mallorca, Mons Sebastià Taltavull, president de la Fundació Diocesana Ramon Llull a la qual pertanyen els Col·legis Dioce- sans de Mallorca. També els patrons de la Fundació Ramon Llull, i alguns dels preveres que treballen a les escoles diocesanes, representants dels sindicats i de les institucions educatives de l’illa.

La conferència de l’acte anirà a càrrec de la Sra. Coral Regí, directora de l’Escola Virolai de Barcelona.

L’acte culminarà amb l’entrega de litogra es als equips directius que deixen el seu càrrec. La celebració acabarà amb unes peces musicals interpreta- des per un conjunt d’alumnes del Col·legi Sant Pere.

Campanyes