El dissabte 25 de novembre, vespra de la solemnitat de Jesucrist Rei, se celebrà la primera vigília de la renovellada secció adoradora nocturna a la parròquia de Sant Bartomeu d’Alaró.

Unes trenta-cinc persones acudiren a la crida del rector, Mn. Joan Pons, a fi de reprendre l’activitat adoradora iniciada fa poc més de seixanta anys, el setembre de 1963.

Després de la missa vespertina, el grup, encapçalat per l’antiga bandera inaugural, es dirigí a la capella del Roser de la parròquia en processó eucarística. Allà, davant el Senyor exposat, es procedí al torn d’adoració, consistent en la presentació d’adoradors, la celebració de l’ofici de Lectura propi de la solemnitat, l’oració personal en silenci i les pregàries expiatòries. Els acompanyaren Mn. Joan Carles Thomàs, diaca permanent, i el delegat de Zona ANE a les Illes Balears, Santiago M. Amer, qui dirigí la salmòdia, com també una representació de la secció de Sóller. La secció renovada, que tindrà les vigílies ordinàries el darrer dissabte de cada mes, ha elegit president el Sr. Jaume Rosselló Morro.

Abans del cant del tedèum, que feren tots els presents, Mn. Joan Pons pronuncià una sentida reflexió exhortant a la perseverança en l’adoració i l’acompanyament a Jesús Sagramentat, com a inspiració de la caritat envers Déu i els germans.

Tot acabà amb una xocolatada que oferiren generosament els alaroners a propis i visitants al local parroquial de Can Campaner.

Campanyes