La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el Bisbe de Mallorca i president de la Fundació La Sapiència, Mons. Sebastià Taltavull, han assistit avui a l’acte d’entrega de diplomes als 17 alumnes que han participat en el primer itinerari d’adquisició de competències en jardineria i agricultura que ha fet la Fundació. També hi han participat membres de La Sapiència, els professionals que imparteixen l’itinerari i els professionals de les diferents entitats del tercer sector que deriven els possibles alumnes.

Aquest itinerari és una més de les que es realitzen al llarg de l’any per a la preparació a una futura inserció sociolaboral per a persones en risc o exclusió social, un projecte de Fundació que té un pressupost global de 268.000 euros pels anys 2023 i 2024. La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF Social, finança en un 46% aquests tallers que realitza anualment (122.895,34 euros), la resta, el 54% (145.104,66 euros) la sufraga la mateixa Fundació. A més, el Bisbat de Mallorca, a través de l’Àrea per a la pastoral caritativa i social, hi afegirà 30.000 euros perquè la Fundació La Sapiència dugui endavant aquests tallers. Cada any, unes 60 persones rebran aquesta preparació transversal, però els beneficis d’ella arriben a un conjunt de 120 persones.

Des de La Sapiència expliquen que el sector de població al qual va dirigida l’oferta està compost per persones que es troben en situació de risc d’exclusió social i que necessiten iniciar un procés que les habiliti per a aconseguir una inserció sociolaboral. Persones que necessiten adquirir habilitats que no han tengut mai o bé que les han perdudes i els és necessari recuperar-les.

La Fundació Social La Sapiència, que depèn del Bisbat de Mallorca, té els seus orígens a la dècada dels 70 amb l’Acolliment La Sapiència (1976) destinat a l’acollida i informació laboral i promoció social de persones sense recursos afectades per la crisi de l’any 1975. En aquell moment persones vinculades a l’Església de Mallorca varen assumir el compromís d’atendre les necessitats bàsiques dels més desfavorits no cobertes per les administracions públiques. Des de llavors l’entitat ha tingut unes altres formes jurídiques, cooperativa i associació, fins a constituir-se l’actual Fundació, mantenint sempre la mateixa opció fundacional recollida als Estatuts.

Campanyes