Un any més els alaroners pujaren a los Damunt, el darrer dissabte de maig, com mana la tradició, a celebrar la festa de la Mare de Déu de maig.

La colla dels geganters i els cossiers van donar color festós a aquest aplec a un indret peculiar de la vila, on foren executats Cabrit i Bassa a les darreries del segle XIII.

I fou precisament en aquesta plaça on se celebrà la multitudinària missa mariana l’horabaixa del dia 25 de maig, recuperant d’aquesta manera l’espai celebratiu que quedà en desús devers l’any 2016, tot traslladant-se a un altre indret, sa Bastida.

Els assistents agraïren aquesta recuperació, just al peu de la capelleta que perpetua la memòria dels herois locals (1285).

Campanyes