Animats a viure l’espiritualitat del Sínode

A l’hora de posar en marxa moltes de les activitats pastorals a la nostra diòcesi de Mallorca, anirà bé que tot s’organitzi amb esperit sinodal, ja que la majoria heu demanat continuar amb aquesta experiència de caminar junts i voleu que tota la vida de les nostres parròquies, comunitats, grups, associacions i moviments estigui impregnada d’aquest esperit que demana empatia, solidaritat i participació. No podem exigir res a ningú si abans cadascú de nosaltres no està disposat a començar per un mateix. L’actuació segons les propostes fetes han de néixer de la disponibilitat que cadascú hi posi.

Aquest procés que se’ns proposa des d’ara i amb l’ajuda que rebrem per a portar-ho a terme, compta amb un document important que ens ha arribat de la Secretaria del Sínode i que vol acompanyar el treball que farem junts. És la importància que té la dimensió espiritual d’aquesta acció eclesial que és el Sínode i que ha de ser el caliu que l’animi i li doni consistència i continuïtat.

En la introducció de l’esmentat document sinodal es diu que «un dels aspectes més significatius del Sínode del 2023 és el reconeixement que està inspirat i format per una espiritualitat. El fet de cultivar una espiritualitat per a la sinodalitat ens ajuda a integrar la nostra reflexió teològica i ampliar la nostra experiència de l’Església en la mesura en la qual ens comprometem més profundament en el procés sinodal. En realitat, a mesura que els aspectes de l’espiritualitat sinodal se’ns presenten, podem arribar a descobrir-hi les maneres en què l’Esperit Sant il·lumina la vida de l’Església, atraient cadascú cap a un amor més profund per Crist i movent-nos a desitjar una comunió, una participació i una missió cada vegada més gran».

El papa Francesc ha dit que «no n’hi ha prou de tenir un sínode, sinó que s’ha de ser sínode. L’Església necessita un intens intercanvi intern: un diàleg viu entre els pastors i entre els pastors i els feels». Això vol dir que entre nosaltres hem de fer possible aquest diàleg. Tenim molts elements, possibilitats i ocasions per fer-ho. Hem d’aprofitar cada vegada que ens reunim, que celebram junts, sempre que hi ha una oportunitat de diàleg, de compartir, d’intercanviar idees, opinions, propostes. Més, si en aquests moments compten amb la pregària i l’aprofundiment en la Paraula de Déu com a pràctica habitual en grups de reflexió bíblica, d’estudi de l’Evangeli o de lectio divina. Se’ns obren molts camins que haurem de transitar animats per una espiritualitat sinodal que haurem d’anar assumint a poc a poc. Posem-hi confiança, interès i ganes de caminar junts.

 

Sants del dia

02/12/2022Sant Habacuc profeta, santa Bibiana, sant Silveri papa.

Campanyes