Avui, 21 de març de 2023, es compleixen 14 anys de la consagració episcopal de Mons. Sebastià Taltavull, de mans del cardenal Lluís Martínez Sistach, el 21 de març de 2009, a la catedral de Barcelona. El lema episcopal que trià fou: Vos amici mei estis (‘Vosaltres sou els meus amics’).

El bisbe de Mallorca ha recorregut una llarga trajectòria des de la seva ordenació presbiteral, fa 50 anys. El 23 de setembre de 1989 és nomenat vicari general de la Diòcesi de Menorca i moderador de la Cúria, càrrecs que exercí fins l’any 2002, any en què és nomenat rector de la Mare de Déu del Roser de la Catedral i de Sant Francesc d’Assís de Ciutadella i elegit degà-president del Capítol i penitencier de la Catedral (2002-2005).

El Sant Pare Benet XVI el nomenà bisbe auxiliar de Barcelona el dia 28 de gener de 2009 i rebé l’ordenació episcopal el 21 de març següent. El 19 de setembre de 2017 es fa públic el seu nomenament com a bisbe de Mallorca, seu de la qual prengué possessió el 25 de novembre. Havia estat administrador apostòlic de Mallorca des del 8 de setembre de 2016.

A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials des de març de 2020 i membre de la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social fins a l’actualitat.

Campanyes