El dia 14 de setembre de cada any, les religioses Franciscanes Filles de la Misericòrdia s’apleguen en el lloc de Pina per celebrar l’aniversari de la seva fundació i fer memòria agraïda dels qui foren inspiradors i capdavanters del carisma congregacional, els germans mossèn Gabriel Marià i Sor Josepa Maria Ribas de Pina. Enguany, a més, amb l’escaiença d’haver-se complit recentment el cent-cinquantè aniversari de la mort del fundador.

Amb l’església plena de germanes i fidels acostats a l’espiritualitat franciscana, se celebrà l’Eucaristia en acció de gràcies. Presidí mossèn Teodor Suau, degà del Capítol de la Seu i bon coneixedor de les semblances espirituals dels germans Ribas de Pina. La seva homilia se centrà en un record i un trasllat a les circumstàncies actuals dels fets que han motivat un nombrós col·lectiu de dones que han consagrat la seva vida i viuen el carisma de la Misericòrdia. No arreu de Mallorca només, també a tants altres llocs on ha estat i és efectiva la seva missió.

En aquest sentit, en el transcurs de la celebració es tingueren molt presents els diversos àmbits de l’obra congregacional: missions, projecte Mater Misericordiae, col·legis, residències de majors i pertinença a la família franciscana.

L’himne de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia i un aplec fratern compartit en el primer convent de la Congregació serviren de colofó a aquesta celebració de record i gratitud.

 

Agenda – Pròxims esdeveniments

Campanyes