El dilluns 16 d’octubre, se celebrà, a l’església del monestir de Santa Teresa de Jesús, de Carmelites Descalces, de Palma, el 101è aniversari de la mort del venerable Miquel Costa i Llobera, canonge benemèrit de la Seu de Mallorca i clàssic destacat de la literatura catalana.

Després de les festes centenàries de l’any passat, el papa Francesc ens ha regalat enguany el decret d’aprovació de les seves virtuts heroiques i, per tant, la seva consideració com a venerable. Al final de l’Eucaristia concelebrada per cinc preveres i que presidí Mn. Pere Oliver, canonge i confés de la comunitat carmelitana, Mn. Gabriel Ramis, delegat diocesà per a les Causes dels Sants i vicepostulador en aquesta concreta, llegí el decret del Sant Pare que suposa una nova etapa en el procés de beatificació i canonització, a l’espera dels corresponents miracles que les facin possibles.

Hi participaren també alguns membres del Carmel Seglar.

Campanyes